Visie

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de gezondheid van een dier; de constitutie, leefomstandigheden, voeding, het klimaat, seizoen, de bezigheden, relatie met eigenaar en emotionele omgeving. Alle componenten beïnvloeden elkaar constant en werken als een dynamisch netwerk. Hierdoor is in balans zijn geen vast statisch moment, maar een dier in balans is in staat zich onder alle omstandigheden aan veranderingen aan te passen. Zo functioneert het zelfgenezend vermogen optimaal en is het dier daarmee opgewassen tegen verstoringen vanuit de omgeving. Leven is beweging. En gezond zijn is meer dan niet ziek zijn alleen.

Bij de holistische diergeneeskunde wordt er uitgegaan van een oorzakelijk verband tussen de klachten enerzijds en de totale gesteldheid van het dier anderzijds. Het dier wordt gezien als eenheid; lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn vormen een onlosmakelijk geheel. Een storing in de dynamische balans tussen een van deze factoren geeft ziekte. Het zelfgenezend vermogen is op eigen kracht niet meer in staat tot zelfregulatie en genezing.

Holistische praktijk Dier in Kracht bekijkt het dier dan ook in zijn totaliteit, met als doel de oorzaak achter de klacht te achterhalen en deze aan te pakken. Dier in Kracht richt zich daarbij op het inzetten van natuurlijke therapievormen waarbij het zelfgenezend vermogen van het dier wordt aangesproken, het dier weer in zijn eigen kracht wordt gezet en ziektes worden bestreden. Streven hierbij is het herstellen van een stabiele balans binnen het hele systeem in wisselwerking met de omgeving. En daarmee het bereiken van een toestand van volkomen lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek.

Dier in Kracht streeft naar het verbeteren, maar ook zeker het behouden van een dier in goede gezondheid en welzijn. Het optimaliseren van de basiscomponenten, voeding en leefomstandigheden, zijn hierbij belangrijke kernpunten binnen de praktijk.

Holistische praktijk Dier in Kracht

ook uw adres voor de verkoop van kwaliteitsvoer voor hond & kat